Đơn hàng
Sản phẩm(0) Số tiền:0
sandi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 0903 223 663 Hotline

Thống kê truy cập

Trang chủ

Chính sách bảo mât

Chính sách bảo mât

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty cổ phần Sandi Việt Nam thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua website của Sandi Việt Nam là www.phukienbangtai.com

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên Sandi Việt Nam không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Sandi Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Sandi Việt Nam được cung cấp trên website này.

Sandi Việt Nam đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Sandi Việt Nam thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

    a. Thực hiện và quản lý việc đặt mua sản phẩm băng tải của khách hàng.

    b. Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

    c. Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

    e. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sandi Việt Nam;
   
    g. Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

    h. Đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Sandi Việt Nam thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

   a. Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ;

   b. Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

   c. Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;

   d. Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thường xuyên như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

3. Phương pháp thu thập thông tin

Sandi Việt Nam thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua dịch vụ đặt hàng băng tải trực tuyến,... và chương trình Khách hàng thường xuyên …

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Sandi Việt Nam sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Việc công bố thông tin thu thập

Sandi Việt Nam có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Sandi Việt Nam sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, Sandi Việt Nam có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sandi Việt Nam đều có các quyền như sau:

    a. Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

    b. Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

    c. Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập;

    d. Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

    e. Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Sandi Việt Nam.

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Sadi Việt Nam các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN SANDI VIỆT NAM

Số 522 Phúc Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Hotline: 0903 223 663

Email: kinhdoanh01@sandivietnam.com

Website: www.phukienbangtai.com

Liên kết nội :  Băng tải PVC | Băng tải PU | Băng tải Chịu nhiệt | Băng tải Công nghiệp | Nhôm định hình | Phụ kiện băng tải

Liên kết bạn bè: Báo giá băng tải | Băng tải PVC | Băng tải PU